12 307 77 37

Klinika Małżeńska

Rozwiązujemy problemy, nie związki

Dowiedz się więcej

Szansa

Kryzys jest szansą na rozwój
Szczegóły

Odpowiedzialność

Troska o dobro innych
Szczegóły
Klinika małżeńska
Naszym priorytetem jest wszechstronna pomoc małżonkom, by mogli utrzymać swoja relację i poprzez psychoterapię lub warsztaty odbudowywali ją na nowych zasadach.

Nasza Misja oscyluje wokół trzech wartości, które uznaliśmy za nadrzędne
w naszej pracy:

Szansa
Wierzymy, że każdy kryzys jest szansą na rozwój. Uważamy, że każde małżeństwo da się uratować, jeśli tylko małżonkowie zaangażują się w pracę na rzecz relacji.
Odpowiedzialność
Mówi się, że czas leczy rany – my robimy to szybciej! Zespół Kliniki stanowią specjaliści różnych nurtów terapeutycznych, dzięki czemu odpowiadamy na różne potrzeby naszych klientów.
Współdziałanie
Sukces nie jest dziełem przypadku, jest owocem współpracy- trudno osiągnąć sukces samemu. Wierzymy, że dzieląc się tym, co mamy umożliwiamy naszym Klientom osiągnięcie sukcesu.
Pragniesz zmiany w swoim związku?
Jak możemy Ci pomóc
Misją Kliniki Małżeńskiej jest wspierać małżonków w umacnianiu, uzdrawianiu lub rekonstrukcji relacji. Poniżej prezentujemy jakimi sposobami pomagamy małżonkom:
Superwizja zespołu
Opiekę merytoryczną nad naszym zespołem pełnią
 mgr Wanda Szaszkiewicz
 dr Mariusz Furgał