12 307 77 37

Klinika Małżeńska

Rozwiązujemy problemy, nie związki

Dowiedz się więcej

Szansa

Kryzys może być szansą na rozwój

Szczegóły

Klinika małżeńska

Naszym priorytetem jest wszechstronna pomoc małżonkom, by mogli utrzymać swoja relację i poprzez psychoterapię lub warsztaty odbudowywali ją na nowych zasadach.

Nasza Misja oscyluje wokół trzech wartości, które uznaliśmy za nadrzędne
w naszej pracy:

Szansa

Wierzymy, że każdy kryzys jest szansą na rozwój. Uważamy, że każde małżeństwo da się uratować, jeśli tylko małżonkowie zaangażują się w pracę na rzecz relacji.

Odpowiedzialność

Mówi się, że czas leczy rany – my robimy to szybciej! Zespół Kliniki stanowią specjaliści różnych nurtów terapeutycznych, dzięki czemu odpowiadamy na różne potrzeby naszych klientów.

Współdziałanie

Sukces nie jest dziełem przypadku, jest owocem współpracy- trudno osiągnąć sukces samemu. Wierzymy, że dzieląc się tym, co mamy umożliwiamy naszym Klientom osiągnięcie sukcesu.

Pragniesz zmiany w swoim związku?

Jak możemy Ci pomóc

Misją Kliniki Małżeńskiej jest wspierać małżonków w umacnianiu, uzdrawianiu lub rekonstrukcji relacji. Poniżej prezentujemy jakimi sposobami pomagamy małżonkom:

Superwizja zespołu

Opiekę merytoryczną nad naszym zespołem pełnią

 mgr Wanda Szaszkiewicz

 dr n. med. Mariusz Furgał