12 307 77 37

Klinika Małżeńska

Rozwiązujemy problemy
NIE związki!

Sprawdź jak!

Szansa

Kryzys jest szansą na rozwój

Szczegóły

Odpowiedzialność

Troska o dobro innych

Szczegóły

Klinika małżeńska

Naszym priorytetem jest wszechstronna pomoc małżonkom, by mogli utrzymać swoja relację i poptrzez psychoterapię lub warsztaty odbudowywali ją na nowych zasadach.

Nasza Misja oscyluje wokół trzech wartości, które uznaliśmy za nadrzędne w naszej pracy:

Szansa

Wierzymy, że każdy kryzys jest szansą na rozwój. Uważamy, że każde małżeństwo da się uratować, jeśli tylko małżonkowie zaangażują się w pracę na rzecz relacji.

Odpowiedzialność

Mówi się, że czas leczy rany – my robimy to szybciej! Zespół Kliniki stanowią specjaliści różnych nurtów terapeutycznych, dzięki czemu odpowiadamy na różne potrzeby naszych klientów.

Współdziałanie

Sukces nie jest dziełem przypadku, jest owocem współpracy- trudno osiągnąć sukces samemu. Wierzymy, że dzieląc się tym, co mamy umożliwiamy naszym Klientom osiągnięcie sukcesu.

Pragniesz zmiany w swoim związku?

Jak możemy Ci pomóc

Misją Kliniki Małżeńskiej jest wspierać małżonków w umacnianiu, uzdrawianiu lub rekonstrukcji relacji. Poniżej prezentujemy jakimi sposobami pomagamy małżonkom:

Superwizja zespołu

Opiekę merytoryczną nad naszym zespołem pełnią

 mgr Wanda Szaszkiewicz

 dr Mariusz Furgał