12 307 77 37

Psychoterapia
dzieci i młodzieży

Jedną z form pomocy rodzinie w Małopolskim Centrum Psychoterapii jest psychoterapia dzieci i młodzieży. 

Znamy historie rodziców, którzy zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci zwracają się do naszej Kliniki o pomoc. Nierzadko pojawia się wiele wątpliwości, poczucie porażki w byciu rodzicem, strach przed pójściem do szpitala, lęk przed oceną społeczeństwa. Z doświadczenia wiemy, że zwrócenie się po pomoc do specjalisty-choć nie jest łatwe- to rozpoczyna proces, który prowadzi do znalezienia przyczyny, a w konsekwencji do pomocy dziecku. Nie dajmy się zwieść społecznemu przekonaniu, że zgłoszenie nastolatka do psychoterapeuty jest przyznaniem się do swojej porażki jako rodzica-wręcz przeciwnie! To okazanie miłości do dziecka.  Poniżej przedstawiamy trudności, z którymi mogą borykać się dzieci/nastolatkowie potrzebujący pomocy terapeutycznej:

Po podjęciu decyzji przez rodziców w sprawie skonsultowania dziecka/nastolatka z psychoterapeutą odbywa się pierwsze, rodzinne spotkanie konsultacyjne. W czasie procesu konsultacji kwalifikujących dziecko lub nastolatka do psychoterapii indywidualnej może również zostać zaproponowane wsparcie dla rodziców w ramach coachingu rodzicielskiego (czytaj więcej) lub podjęta wspólna decyzja o terapii rodzinnej (czytaj więcej).

Przed rozpoczęciem procesu terapeutycznego (czyli cotygodniowych spotkań dziecka z terapeutą) dzieci lub młodzieży do lat 18 odbywa się  5 wstępnych konsultacji. 

Na pierwszej konsultacji rodzinnej (50 min, koszt: 155 zł) rodzice wraz z dzieckiem lub nastolatkiem omawiają z terapeutą zaistniałe trudności, obawy czy obszary konfliktowe oraz swoje potrzeby i oczekiwania. 

Po tej konsultacji i podjęciu decyzji o dalszych spotkaniach indywidualnych z dzieckiem, rodzice proszeni są o wyrażenie pisemnej zgody na konsultację i  psychoterapię.

Czemu służą konsultacje?

Po pierwszej konsultacji z rodzicami odbywają się 3 indywidualne konsultacje (50 min, koszt: 135 zł) terapeuty z dzieckiem lub nastolatkiem, w trakcie których ma miejsce zapoznanie się i rozmowa o pożądanych zmianach. Dziecko ma możliwość wyrażania swoich emocji i opowiedzenia o trudnościach ze swojej perspektywy. Określa się wstępnie zakres pracy terapeutycznej. 
Piąta konsultacja odbywa się w obecności rodziców i dziecka lub nastolatka. Omawiany jest cel terapeutyczny, sposób pracy, ustala się stały termin i godzinę spotkań. 

Po tej konsultacji ropoczyna się psychoterapia. 

Dzieci i młodzież, które potrzebują wsparcia terapeutycznego zostaną przyjęte przez wyspecjalizowany Zespół terapeutów:

Ewa Stańczak-Maryniak

          Mariusz Węc

     Agnieszka Boisse

          Kinga Swół

Kinga Kwinta-Pietuszko

   Maria Tumidajewicz

       Patryk Gramont

  Katarzyna Przybylska

Kontakt

tel.: 12 307 77 37

e-mail: klinikamalzenska@gmail.com