Szkolenie
Diagnoza Kliniczna i Farmakoterapia

Diagnoza kliniczna i farmakoterapia
w procesie psychoterapii

Zapraszamy psychologów i psychoterapeutów na szkolenie dotyczące diagnozy klinicznej i farmakoterapii w procesie psychoterapii.

Tematyka

Szkolenie obejmuje 3 działy tematyczne:

  • zastosowanie diagnozy klinicznej ICD 10 i DSM IV pod kątem użyteczności dla psychoterapeutów;
  • zastosowanie farmakoterapii w trakcie procesu psychoterapeutycznego;
  • zagadnienia związane z procesem psychoterapii (prawo, etyka, kompetencje terapeuty)

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów i psychoterapeutów oraz studentów przygotowujących się do podjęcia pracy psychoterapeuty.

Zagadnienia

I DIAGNOZA KLINICZNA

  • diagnoza ICD- 10 / DSM-IV: przegląd pod kątem zastosowania użytecznego dla psychoterapeutów ze szczególnym uwzględnieniem depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń jedzenia, zaburzeń lękowych, uzależnień , zaburzeń psychicznych o podłożu organicznym i somatycznym
  • ryzyko dekompensacji psychotycznej i autoagresywnej w procesie psychoterapii, a diagnoza kliniczna
  • ryzyko drop-out w psychoterapii, a diagnoza kliniczna

II FARMAKOTERAPIA W PROCESIE TERAPEUTYCZNYM

  • pacjent na lekach i z diagnozą zgłasza się na psychoterapię: przeżywanie leku i diagnozy przez pacjenta oraz rodzinę
  • pacjent przejawia zaburzenia wymagające konsultacji poza psychoterapią: konsultacje u innych specjalistów, sugestia problemu klinicznego, sugestia farmakoterapii
  • wpływ diagnostyki i farmakoterapii na proces psychoterapii
  • przeżywanie leku przez pacjenta w odniesieniu do jego specyfiki psychicznej / psychopatologii – rozumienie w kontekście relacyjnym

Termin

Termin zostanie podany po zebraniu się grupy. Sobota, godz.9-15

Prowadzący

Jadwiga Melnyczuk

Jadwiga Melnyczuk

specjalista psychiatra, psychoterapeuta z certyfikatem PTP

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w leczeniu psychiatrycznym ambulatoryjnym i hospitalizacji dziennej, psychoterapii psychodynamicznej indywidualnej i grupowej oraz farmakoterapii zintegrowanej z psychoterapią

Koszt

220 zł

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmnujemyz za pomocą maila: klinikamalzenska@gmail.com.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 12 307 77 37.