12 307 77 37

Grupy szkoleniowe

Grupa Superwizyjna

Superwizja psychoterapii par i małżeństw prowadzona przez znakomitą specjalistkę Panią Wandą Szaszkiewicz.
W zaproponowanej grupie superwizyjnej pozostały już tylko 3 miejsca!

Każde spotkanie będzie wzbogacone o elementy szkoleniowe, pozwalające na głębsze rozumienie procesów zachodzących w parze. Wiodącym podejściem w rozumieniu pary i analizie pracy terapeutycznej będzie podejście systemowe przy równoczesnym uwzględnianiu innych nurtów terapeutycznych.

Grupa superwizyjna przeznaczona jest dla psychoterapeutów par i małżeństw oraz innych osób pracujących z parami i rodzinami, chcących rozwijać swój warsztat pracy i lepiej rozumieć procesy zachodzące w parach i w rodzinach. Uczestnicy grupy otrzymają zaświadczenia o superwizji do procesu certyfikacji.

Liczba osób

Grupa superwizyjna liczy 10-12 osób

Termin

Zjazdy będą odbywać się raz w miesiącu w godzinach 9:00-15:00 (6 godzin zegarowych) od października do czerwca w następujących dniach: 21.10, 18.11, 10.12, 20.01, 17.02, 24.03, 28.04, 20.05, 23.06.

Prowadzący

mgr Wanda Szaszkiewicz

mgr Wanda Szaszkiewicz

Doświadczona specjalistka psychologii klinicznej

Certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także certyfikowany superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychoterapię prowadzi głównie w nurcie systemowym.

Koszt

Koszt pojedynczego spotkania to 230 zł.

Potwierdzeniem udziału w zamkniętej grupie superwizyjnej jest uiszczenie opłaty wstępnej w wysokości 230 zł, która jest jednocześnie opłatą za pierwsze spotkanie. 

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: klinikamalzenska@gmail.com

W razie dodatkowych pytań zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 12 307 77 37.