12 307 77 37

Kurs dla profesjonalistów – Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par i małżeństw

Małopolskie Centrum Psychoterapii, Klinika Małżeńska zaprasza do uczestnictwa
w przygotowanym półrocznym Kursie „Psychoterapia Par i Małżeństw”. Szkolenie poprowadzą doświadczeni specjaliści w dziedzinie psychoterapii, superwizji, psychiatrii czy seksuologii oraz terapeuci Kliniki Małżeńskiej.
Kierownictwo merytoryczne Kursu obejmuje mgr Wanda Szaszkiewicz – współzałożycielka Centrum Psychoterapii w Krakowie, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor.

Cel

Celem szkolenia jest:
  • Pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania związku i kryzysu w związku oraz z zakresu metod pracy z parami;
  • Rozwijanie praktycznych umiejętności pracy psychoterapeutycznej z parą w kryzysie;
  • Wsparcie uczestników szkolenia we własnej praktyce (superwizja w czasie warsztatów).

Zespół szkolący:

mgr Wanda Szaszkiewicz

dr hab. n. med Mariusz Furgał

dr n. hum. Lidia Godzwon

dr n. med Łukasz Müldner – Nieckowski

dr Jadwiga Melnyczuk

mgr Katarzyna Przybylska

mgr Anna Saramowicz

mgr Agata Wójtowicz

mgr Agnieszka Boisse

mgr Anna Kowalska

mgr Mariusz Węc

Plan dnia szkoleniowego:

-9:00-13:00 (w tym kwadrans przerwy)

-13:00-14:00 przerwa obiadowa

-14:00-18:00 (w tym kwadrans przerwy)

Program

TEMATYKA ZJAZDÓW:

 

 

 

 

 

 Październik:

 

 

 

1. mgr Katarzyna Przybylska, 20.10.2018, 10h

 

Integracja grupy. Psychoterapia par w Klinice Małżeńskiej. Aspekty formalne
i etyczne. Konsultacje wstępne. Wywiad psychoterapeutyczny. Diagnoza kryzysu. Budowanie przymierza. Zawarcie kontraktu. Prezentacja materiału filmowego. Postmodernistyczne podejście w psychoterapii par – dyskusja.

 

 

 

2. mgr Wanda Szaszkiewicz, 21.10.2018, 10h

 

 

 

Rozwój terapii par i jej specyfika w różnych szkołach psychoterapii. Wstęp do systemowego rozumienia pary. Wskazania i przeciwwskazania do terapii par. Problemy etyczne. Techniki pracy terapeutycznej z parą. Wprowadzenie do genogramu. Zastosowanie genogramu w terapii pary. Omówienie zasad superwizji w trakcie szkolenia.

 

 

 

 

 

 Listopad:

 

3. mgr Anna Kowalska, 10h

Fazy życia rodziny. Różnice w pracy z małżeństwami na różnym etapie rozwoju związku.
Kontekst rodzicielstwa w terapii par. Zaburzenia więzi z dzieckiem a własne doświadczenie relacji z rodzicami. Niepełnosprawność dziecka, utrata dziecka, problem z zajściem w ciążę – wpływ na relację w parze. Terapia pary rodzicielskiej na rzecz dziecka. Wsparcie wychowawcze dla rodziców w Klinice Małżeńskiej. Prezentacja przypadku.

Superwizja grupowa.

 

 

4. dr Lidia Godzwon, mgr Agata Wójtowicz,  10h

Psychoterapia par z problemem uzależnienia. Systemowe rozumienie pary
z problemem uzależnienia. Elementy procesu diagnostyczno- motywującego. Metody oddziaływań terapeutycznych. Podstawowe umiejętności w zakresie pracy z parą z uzależnieniem. Superwizja grupowa.

 

 

 Grudzień:

 

5. mgr Wanda Szaszkiewicz, 15.12.2018, 10h

Przemoc i trauma w związku. Związek zagrożony rozpadem. Praca w sytuacji, kiedy jedna osoba chce odejść, a druga utrzymać związek. Praca z małżeństwem rozwodzącym się. Praca z parą po zdradzie. Superwizja grupowa.

 

6. mgr Anna Saramowicz, 16.12.2018, 10h

Model transgeneracyjny w pracy z parami. Para nieodseparowana/niewyodrębniona z systemu rodzinnego. Problemy indywidualne partnerów, a problemy relacyjne. Wpływ indywidualnych zaburzeń na funkcjonowanie pary. Problem żałoby i nieukończonej żałoby
w związku (aborcja, poronienie, śmierć bliskich). Superwizja grupowa.

 

 

 Styczeń:

 

7. dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski, 12.01.2019, 10h

Zagadnienia seksuologiczne w terapii par. Zaburzenia seksualne, indywidualne i interakcyjne. Terapia pary z dysfunkcją seksualną. Superwizja grupowa.

 

8. mgr Agnieszka Boisse, mgr Katarzyna Przybylska, 13.01.2019, 10h

Zastosowanie modelu więzi w terapii par na przykładzie koncepcji Sue Johnson. Identyfikacja wzorca przywiązania w parze w oparciu
o teorię J. Bowlbyego. Superwizja grupowa.

 

 

Luty:

9. dr hab. n.  med. Mariusz Furgał,  10h

Praca z parą z chorobą somatyczną lub psychosomatyczną. Superwizja grupowa.

10. dr hab. n. med. Mariusz Furgał,  10h

Psychoanalityczna psychoterapia par w ujęciu teorii relacji z obiektem. Superwizja grupowa.

 

 

Marzec: 

11a. dr Jadwiga Melnyczuk,  5h 

Psychiatra i psychoterapeuta – obszary współpracy, diagnoza i farmakoterapia w procesie psychoterapeutycznym. Superwizja grupowa.

11b. mgr Danuta Zdaniewicz, 5h

Coaching rodzicielski jako jedna z form wsparcia dla rodziców w MCP.

12a. mgr Mariusz Węc, 5

Zastosowanie podejścia narracyjnego w terapii pary. Praca z metaforą.

12b. mgr Katarzyna Przybylska,  5h

Prezentacja pracy terapeutycznej z parą – materiał filmowy lub prezentacja przypadku na żywo. Superwizja grupowa. Ewaluacja szkoleniowa w grupie. Podsumowanie pracy merytorycznej. Zamknięcie kursu.

 

GENOGRAM – grupa doświadczenia własnego

13. mgr Wanda Szaszkiewicz, mgr Anna Saramowicz 20h

2 GRUPY GENOGRAMOWE

Termin

Druga edycja szkolenia rozpocznie się w dn. 20-21.10.2018, a zakończy się w marcu 2019.

 

Do końca zapisów zostało…

ZAPISY DO 31 LIPCA 2018:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Kierownik merytoryczny

Wanda Szaszkiewicz

Wanda Szaszkiewicz

Certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także certyfikowany superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychoterapię prowadzi głównie w nurcie systemowym.

Koszt

3950 zł za 6 miesięczne Szkolenie 120h szkoleniowych + 20h doświadczenia własnego (grupa genogramowa)

Uczestnicy Szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończonym szkoleniu.

Dlaczego warto?

N

Otrzymacie Państwo wiedzę niezwykle użyteczną w pracy z parami;

N

Nowe umiejętności wzmocnią Państwa kompetencje, a zdobyta wiedza ubogaci praktykę zawodową;

N

Czerpiąc z bogatego doświadczenia prelegentów dołączą Państwo do grona osób, które o terapii par i małżeństw wiedzą więcej niż inni.

Zgłoszenia

Aby zapisać się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (powyżej).

W przypadku trudności z wypełnieniem (otworzeniem) załączonego formularza prosimy o kontakt mailowy: kontakt@klinikamalzenska.pl

W razie dodatkowych pytań zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
12 307 77 37 (poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 18:00).

Uwaga: o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.07.2018

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tematów, terminów oraz osób prowadzących szkolenie.