12 307 77 37
Zespół
Zespół terapeutów Małopolskiego Centrum Psychoterapii pracuje pod stałą i regularną superwizją. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami naszych specjalistów.
Katarzyna Przybylska

Katarzyna Przybylska

Dyrektor Merytoryczny w Klinice Małżeńskiej. Psycholog, psychoterapeutka certyfikowana przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 858). Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka 4-letniego Kursu Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Kursu Psychoterapii w Szpitalu im. J. Babińskiego. Ukończyła całościowy kurs terapii krótkoterminowej w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, a także szkolenia z zakresu komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem procesów komunikacji w rodzinie. W swojej praktyce łączy myślenie psychodynamiczne i systemowe. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szpitalu im. J. Babińskiego na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, w gabinecie prywatnym, w Poradni Zdrowia Psychicznego, w ośrodkach pomocy społecznej oraz placówkach dla osób chorujących onkologicznie, niewidomych i in. Jest trenerem warsztatów grupowych. Swoje zainteresowania zawodowe oprócz psychoterapii, skupia wokół aspektów rodzicielstwa i umiejętności lepszego porozumiewania się z innymi, szczególnie w sytuacjach trudnych emocjonalnie. Prowadzi autorskie warsztaty i treningi dla rodziców, opiekunów i wychowawców mające na celu świadome budowanie i kształtowanie relacji z dzieckiem. Obszarem szczególnych zainteresowań jest okres powstawania więzi między rodzicami a dzieckiem, od narodzin do pierwszych lat życia. Jest trenerem Wideotreningu Komunikacji i Szkoły dla Rodziców i Wychowawców (akredytacja MEN). Kontakt w sprawach dotyczących terapii:

klinikamalzenska@gmail.com

Agnieszka Boisse

Agnieszka Boisse

Psycholog i psychoterapeuta pracujący w Klinice Małżeńskiej. Psychoterapeutka małżeństw oraz osób indywidualnych. Absolwentka studiów magisterskich kierunku Psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne 4-letnie całościowe Studium Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodzinami, prowadzi także psychoterapię par i małżeństw oraz terapię indywidualną. Od 5 lat pracuje w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dziewcząt. Od 2011 roku współpracuje z Ośrodkiem Poradnictwa i Terapii Rodzin w Krakowie. Prowadzi również warsztaty edukacyjne dla rodziców w ramach projektu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Cezary Sękalski

Cezary Sękalski

Psychoterapeuta pracujący w Klinice Małżeńskiej, doktor teologii duchowości. Ukończył całościowe szkolenie z psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje w nurcie systemowym, psychodynamicznym oraz behawioralno-poznawczym. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. W latach 90. XX wieku rozpoczął współpracę z jezuickimi domami rekolekcyjnymi, w których najpierw przeszedł odpowiednie szkolenie (z elementami superwizji) a następnie pełnił posługę kierownika duchowego w ramach Ćwiczeń ignacjańskich. W 2003 roku obronił doktorat, a o jego pracy jeden z recenzentów napisał: „autorowi udało się ukazać nowe możliwości, jakie kryją się w rekolekcjach ignacjańskich interpretowanych  w kluczu psychologicznym i psychoterapeutycznym…”. Wykładał m.in. duchowość małżeńską, a od wielu lat jest wykładowcą Podyplomowego Studium Duchowości Katolickiej na KUL, gdzie m.in. prowadzi warsztaty z duchowości codziennej aktywności. Wielokrotnie prowadził sesje weekendowe dla małżeństw i narzeczonych pod hasłem „Małżeństwo – powołanie czy przypadek? Duchowe fundamenty miłości małżeńskiej” (która została wydana w formacie MP3). Jest autorem wielu artykułów i książek m.in. „Przepisu na miłość. Poradnika duchowego dla początkujących i zaawansowanych” i wywiadu-rzeki z psychiatrą i doradcą małżeńskim dr Elżbietą Sujak. Prowadzi bloga na stronie: www.psychoterapia-sekalski.pl.
Katarzyna Dewera

Katarzyna Dewera

Psychoterapeuta i psycholog, ukończyła 4-letni kurs psychoterapii psychoanalitycznej przy Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Odbyła staż na oddziale rehabilitacyjno-psychiatrycznym i oddziale leczenia zaburzeń osobowości i nerwic OLZON. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i dwóch uczelni wyższych w USA: Montclair State University (College of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, BA in Psychology) i Rutgers State University (School of Social Work, Master Degree in Social Work, MSW). Posiada doświadczenie w Polsce i za granicą. W USA pracowała między innymi w akademickiej poradni psychologicznej dla studentów i pracowników naukowych w Centenary College, w placówce rządowej VNA pracując z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnymi i z chorobami nieuleczalnymi, zarządzała placówką dzienną dla seniorów i weteranów w Catholic Charities of USA. Uzyskała certyfikat stanowy jako School Social Worker, dzięki któremu pracowała dla kuratorium oświaty w stanie NJ, jako członek grupy ewaluacyjnej dla dzieci szkolnych z zaburzeniami emocjonalnymi, a także z trudnościami w nauce. Doświadczenie z Polski to między innymi roczny staż na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu im. Babińskiego oraz jako psychoterapeuta w Małopolskim Centrum Psychoterapii – Klinika Małżeńska prowadząc terapię indywidualną, par i małżeńską w języku polskim i angielskim.  Była również nauczycielem psychologii w języku angielskim w szkole międzynarodowej z programem IB w Krakowie. Obecnie pracuje także jako psychoterapeuta na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami z różnych grup etnicznych i kulturowych. Jest uczestniczką wielu konferencji, warsztatów i szkoleń podyplomowych w USA i w Polsce. Pracuje pod stałą superwizją. 

Mariusz Węc

Mariusz Węc

Psychoterapeuta i pedagog pracujący w Klinice Małżeńskiej. Prowadzi terapię indywidualną z osobami dorosłymi i młodzieżą oraz małżeńską i rodzinną. Ukończył czteroletni Kurs Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbył staż w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie. W 2014r. ukończył kurs psychologii klinicznej, organizowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W 2009r. ukończony kursy dotyczące pracy z rodziną dysfunkcyjną „Odzyskać Dziecko” w Warszawie i kurs „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Członek zarządu w Fundacji „Znaczenie”, która zajmuje się wsparciem rodzin biologicznych, dzieci będących w pieczy zastępczej. Nieetatowy pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Psychologii Stosowanej, prowadzący moduł specjalizacyjny: „Psycholog wobec problemów rodziny”. Pracuje pod stałą i regularną superwizją.

Ewa Stańczak-Maryniak

Ewa Stańczak-Maryniak

Psycholog i psychoterapeuta pracujący w Klinice Małżeńskiej. Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie terapii małżeńskiej i rodzinnej. Od 5 lat pracuje na Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, oraz rodzinną w ujęciu systemowym. W styczniu 2008 ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od lutego 2008 do grudnia 2010 pracowała jako psycholog w świetlicy terapeutycznej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wadowicach, gdzie zajmowała się terapią grupową i indywidualną oraz prowadziła konsultacje rodzinne. W lipcu 2009 ukończyła kurs Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej prowadzony przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. W kwietniu 2010 warsztaty przygotowujące do pracy z rodzicami dzieci z ADHD. W listopadzie 2012 prowadziła warsztaty „Jak radzić sobie ze śmiercią chorego” na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Pielęgniarstwo w mukowiscydozie – opieka paliatywna. W czerwcu 2013 ukończyła certyfikowane przez PTP 4-letnie Studium Psychologii w nurcie systemowym prowadzone przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie. W październiku 2013 odbyła warsztaty z zakresu terapii uzależnień. Obecnie uczestniczy w projekcie badawczym „ALICJA” prowadzonym przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , mającym na celu. zdiagnozowanie populacji dzieci w wieku 7-10 lat, w kierunku występowania zaburzeń typu FASD, oraz zaburzeń ze spektrum FASD.
Agata Wójtowicz

Agata Wójtowicz

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Specjalista Psychoterapii Uzależnień, certyfikat PARPA nr 1534. Ukończyła Studium Psychoterapii Uzależnień przy MOSTU w Krakowie, a także szkolenie z zakresu Krótkoterminowej Terapii Par. Obecnie w trakcie całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin, przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na oddziale psychiatrycznym, psychiatryczno- rehabilitacyjnym oraz psychogeriatrycznym w Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego, w Zakładzie Terapii Rodzin w Szpitalu Uniwersyteckim CMUJ w Krakowie, w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia „Stowarzyszenie Pomocna Dłoń” w Krakowie oraz w Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego. W Klinice Małżeńskiej prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, terapię małżeństw i par, a także konsultacje dla osób z problemem uzależnienia. Obszarem szczególnego zainteresowania zawodowego jest psychoterapia osób borykających się z problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz z syndromem DDA. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, a kompetencje zawodowe systematycznie rozwija uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.
Sylwia Szulik

Sylwia Szulik

Psycholog, psychoterapeuta, asystent Zarządu MCP. W trakcie szkoły psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi terapię małżeńską i indywidualną. Regularnie uczestniczy w superwizji indywidualnej oraz grupowej. Ukończyła kursy specjalistyczne w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szpitalach specjalistycznych na oddziale ogólnopsychiatrycznym i kardiochirurgicznym, w poradni zdrowia psychicznego, a także w ośrodkach pomocy społecznej, placówkach dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Prowadziła warsztaty, konsultacje oraz pomoc interwencyjną dla młodzieży i rodzin z problemem uzależnienia i współuzależnienia. Pracowała w Domu Matki i Dziecka jako psycholog.
Piotr Ozaist

Piotr Ozaist

Psycholog i psychoterapeuta pracujący w Klinice Małżeńskiej. Terapeuta małżeński, rodzinny oraz osób indywidualnych. Ukończył całościowe szkolenie podyplomowe w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Odbył staż w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie. Jest trenerem stażystą metody Wideotreningu Komunikacji. Oligofrenopedagog (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków). Trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, rekomendowanej przez CMPPP. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi terapię rodzinną oraz pracuje terapeutycznie z dziećmi, jako częścią systemu rodzinnego w zakresie takich problemów jak m.in.: zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia jedzenia, rodzina niepełna, kryzys adolescencyjny, żałoba w rodzinie i inne. Zajmuje się również terapią indywidualną, terapią par i małżeńską. Pomaga osobom, które zmagają się z konfliktami, stresem, żałobą, depresją, nerwicą. Pracuje także w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie.
Anna Kowalska

Anna Kowalska

Psycholog, psychoterapeuta. Jest absolwentką psychologii UJ. Ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie z psychoterapii systemowej rodziny w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia w Klinice Psychiatrii CM UJ w Krakowie. W Klinice Małżeńskiej prowadzi psychoterapię par, rodzin oraz indywidualną. Pracuje w szkolnictwie specjalnym, współpracuje z GOPS w gminie Michałowice, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną oraz poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą domową i kryzysami osobistymi. Realizuje warsztaty dla rodziców i nauczycieli w oparciu o program „Szkoły dla rodziców i wychowawców” oraz szkolenia według programów autorskich dla nauczycieli, rodziców i pracowników pomocy społecznej. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu psychoterapii indywidualnej, mediacji rodzinnych, pracy z parami oraz terapii i wspomagania prawidłowego rozwoju dzieci. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz stale rozwija się zawodowo poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach i konferencjach.
Joanna Klamerus

Joanna Klamerus

Psycholog, psychoterapeuta, pracujący w Małopolskim Centrum Psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Absolwentka Psychologii oraz Filologii Orientalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 4-letnie całościowe Studium Psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Odbyła staż w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje również w Poradni Zdrowia Psychicznego. Prowadzi terapię w języku angielskim oraz francuskim. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Kinga Kwinta-Pietuszko

Kinga Kwinta-Pietuszko

Psychoterapeuta, pedagog, religioznawca. Prowadzi psychoterapię małżeńską, rodzinną i indywidualną. Absolwentka całościowego kursu psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne dla szkoleń w psychoterapii. Odbyła staż specjalistyczny w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Poradni Psychologicznej NSZOZ „Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki” Sp. z o.o. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Szczególną inspiracją jest dla niej filozofia dialogu, personalizm oraz antropologia proponowana przez J. Tischnera.
Kinga Swół

Kinga Swół

Psycholog i psychoterapeuta pracujący w Klinice Małżeńskiej. Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego. Uczestniczy w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego jest członkinią. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin. Obszarem szczególnego zainteresowania zawodowego jest psychoterapia młodzieży i młodych dorosłych. W swojej pracy koncentruje się na odkrywaniu i rozwijaniu zasobów osobistych i mocnych stron młodych osób oraz ich zdolności w szukaniu i budowaniu własnych rozwiązań. Jest psychologiem i psychoterapeutą w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 w Krakowie. Obecnie uczestniczy w pracach międzyresortowego zespołu ds. Dziecka Zagrożonego Niedostosowaniem Społecznym. Współpracuje ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Jest autorką i realizatorką licznych warsztatów i zajęć grupowych skierowanych do dzieci i młodzieży.
Beata Krzyżanowska

Beata Krzyżanowska

Psychoterapeuta pracujący w Klinice Małżeńskiej. Prowadzi psychoterapię małżeńską, rodzinną oraz indywidualną osób dorosłych. Pracuje również w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin w Stowarzyszeniu „Dobrej Nadziei” w Krakowie, gdzie prowadzi terapię rodzin i par. Aktualnie realizuje staż podyplomowy w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła 5-letnie całościowe szkolenie z psychoterapii w nurcie systemowo- psychodynamicznym organizowane przez Katedrę Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka szkolenia trenerskiego w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Studium Psychologii i Psychoterapii w Instytucie Psychologii Stosowanej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i praktyk m.in. w Krakowskim Instytucie Psychoterapii , w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie oraz w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz stale rozwija się zawodowo poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekretarzem Sekcji.
Maria Tumidajewicz

Maria Tumidajewicz

Psycholog, kulturoznawca. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie psychologiczne i psychoterapeutyczne zdobywała w czasie staży i wolontariatu, w takich placówkach terapeutycznych jak: Szpital Uniwersytecki w Krakowie (Zakład Terapii Rodzin, Zakład Psychoterapii, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie (Oddział Kardiochirurgii i Transplantologii, II Oddział Chorób Płuc), Stowarzyszenie Wspierania Onkologii Unicorn, Małopolski Ośrodek Fundacjii Praesterno i inne. W swojej pracy stosuje głównie podejście psychodynamiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod stałą superwizją. Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół psychoterapii nerwic, zaburzeń osobowości i wspierania rodziców w rozwoju prawidłowego przywiązania ich dzieci. Prywatnie miłośniczka spotkań przy okrągłym stole.
Anna Saramowicz

Anna Saramowicz

Psycholog, absolwentka Wydz. Filozoficznego UJ w Krakowie. Certyfikowana psychoterapeutka przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ w Krakowie, Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Osobowości, w Krakowskim Instytucie Psychoterapii „ Krakowiaków. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach, warsztatach, szkoleniach i seminariach. Swoją praktykę zawodową opiera o podejście psychodynamiczne prowadząc terapię indywidualną (dzieci, młodzież i dorośli) i terapię grupową oraz o nurt systemowy w terapii rodzin i par. Pracę swoją poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Danuta Zdaniewicz

Danuta Zdaniewicz

Pedagog i coach rodzicielski pracujący w Małopolskim Centrum Psychoterapii. Absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim „Poradnictwo i pomoc psychologiczna”. Współuczestniczyła w tworzeniu Szkoły Coachów Rodzicielskich przy Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, której również jest absolwentką. Ukończyła Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Krakowie. Realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz „Rodzeństwo bez rywalizacji” rekomendowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Prowadzi warsztaty dla rodziców, szkolenia dla wychowawców i nauczycieli. Współpracuje z przedszkolami i żłobkami na terenie Krakowa. Doświadczenie zawodowe zdobywała także podczas kilkuletniej pracy w szkole oraz prowadząc warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć Uniwersytetu Dzieci w Krakowie.

 

 

Patryk Gramont

Patryk Gramont

Psycholog i psychoterapeuta małżeństw, rodzin i osób indywidualnych pracujący w Małopolskim Centrum Psychoterapii. Absolwent studiów magisterskich kierunku Psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 4,5 -letnie całościowe szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin. Od 12 lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie. Przez ostatnie 3 lata pracował także z rodzinami w Krakowskim Instytucie Psychoterapii – Krakowiaków. Kwalifikacje podnosi poprzez uczestniczenie w konferencjach, szkoleniach, warsztatach i seminariach. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Agata Kapeluszny

Agata Kapeluszny

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tytuł doktora nauk społecznych uzyskała prowadząc badania naukowe w obszarze poczucia jakości życia. Ukończyła studia podyplomowe z Seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Uczestniczyła w kursach doskonalących z zakresu seksuologii prowadzonych przez CMKP w Warszawie. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego prowadzonego przez MCKP UJ w Krakowie (przygotowującego do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Doświadczenia zawodowego nabywała poprzez liczne staże, m.in. w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia w Warszawie oraz Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego. Pracuje jako psychoterapeuta, seksuolog w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia w Krakowie, a także w ramach własnej praktyki. Nieustannie poszerza swoją wiedzę poprzez udział w kursach i konferencjach naukowych. W Małopolskim Centrum Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną oraz konsultacje par i rodzin. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Szymon Juza

Szymon Juza

Psycholog, filozof, Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
Psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii, przygotowującego do uzyskania
certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyplom z psychologii oraz filozofii obronił na
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest absolwentem studiów doktoranckich w
zakresie psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał
m.in. realizując projekty pomocy psychologicznej w strukturach MOPS i PCPR, na oddziałach
stacjonarnych w Ośrodku Rehabilitacji Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
„Wapienica” w Bielsku-Białej oraz Ośrodku Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Skoczowie, a także
w Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień.
Pracuje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapie par wspomagającą zdrowienie z uzależnienia.
Martyna Zimorska

Martyna Zimorska

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego, na Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Szpitalu Uniwersyteckim CMUJ w Krakowie, a także na Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. Prowadzi poradnictwo psychologiczne oraz treningi z obszaru psychoedukacji i radzenia sobie ze stresem. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu grupowego Treningu Metapoznawczego wg Morritz i Woodward (MCT). Jako psychoterapeutka szkoli się i pracuje w nurcie psychodynamicznym / psychoanalitycznym.
W swojej pracy stara się pomóc w dotarciu i zrozumieniu nieświadomych motywów działań. Swoja pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.

 

 

Aleksandra Skwarczek

Aleksandra Skwarczek

Socjolog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii systemowej rodziny w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.        Odbyła staż m.in. w Krakowskim Instytucie Psychoterapii.

Nieustannie poszerza wiedzę, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Małopolskim Centrum Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną oraz konsultacje par i rodzin.

Wspieramy
Bliska jest nam idea odpowiedzialnego biznesu, dlatego co miesiąc 10% naszego zysku przeznaczamy na inicjatywy mające na celu wspieranie małżeństw i rodzin. Z puli tej zasilamy również Fundusz Stypendialny, dzięki któremu możliwe jest dofinansowywanie wizyt Klientów, dla których koszty udziału w terapii lub organizowanych warsztatach i kursach jest zbyt wysoki.W celu uzyskania dofinansowania prosimy o kontakt z Recepcją Kliniki.