Zespół
Zespół terapeutów Małopolskiego Centrum Psychoterapii pracuje pod stałą i regularną superwizją. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami naszych specjalistów.
Cezary Sękalski

Cezary Sękalski

Psychoterapeuta pracujący w Klinice Małżeńskiej, doktor teologii duchowości. Ukończył całościowe szkolenie z psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje w nurcie systemowym, psychodynamicznym oraz behawioralno-poznawczym. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. W latach 90. XX wieku rozpoczął współpracę z jezuickimi domami rekolekcyjnymi, w których najpierw przeszedł odpowiednie szkolenie (z elementami superwizji) a następnie pełnił posługę kierownika duchowego w ramach Ćwiczeń ignacjańskich. W 2003 roku obronił doktorat, a o jego pracy jeden z recenzentów napisał: „autorowi udało się ukazać nowe możliwości, jakie kryją się w rekolekcjach ignacjańskich interpretowanych  w kluczu psychologicznym i psychoterapeutycznym…”. Wykładał m.in. duchowość małżeńską, a od wielu lat jest wykładowcą Podyplomowego Studium Duchowości Katolickiej na KUL, gdzie m.in. prowadzi warsztaty z duchowości codziennej aktywności. Wielokrotnie prowadził sesje weekendowe dla małżeństw i narzeczonych pod hasłem „Małżeństwo – powołanie czy przypadek? Duchowe fundamenty miłości małżeńskiej” (która została wydana w formacie MP3). Jest autorem wielu artykułów i książek m.in. „Przepisu na miłość. Poradnika duchowego dla początkujących i zaawansowanych” i wywiadu-rzeki z psychiatrą i doradcą małżeńskim dr Elżbietą Sujak. Prowadzi bloga na stronie: www.psychoterapia-sekalski.pl.
Anna Kowalska

Anna Kowalska

Psycholog, psychoterapeuta. Jest absolwentką psychologii UJ. Ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie z psychoterapii systemowej rodziny w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia w Klinice Psychiatrii CM UJ w Krakowie. W Klinice Małżeńskiej prowadzi psychoterapię par, rodzin oraz indywidualną. Pracuje w szkolnictwie specjalnym, współpracuje z GOPS w gminie Michałowice, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną oraz poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą domową i kryzysami osobistymi. Realizuje warsztaty dla rodziców i nauczycieli w oparciu o program „Szkoły dla rodziców i wychowawców” oraz szkolenia według programów autorskich dla nauczycieli, rodziców i pracowników pomocy społecznej. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu psychoterapii indywidualnej, mediacji rodzinnych, pracy z parami oraz terapii i wspomagania prawidłowego rozwoju dzieci. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz stale rozwija się zawodowo poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach i konferencjach.
Piotr Ozaist

Piotr Ozaist

Psycholog i psychoterapeuta pracujący w Klinice Małżeńskiej. Terapeuta małżeński, rodzinny oraz osób indywidualnych. Ukończył całościowe szkolenie podyplomowe w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Odbył staż w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie. Jest trenerem stażystą metody Wideotreningu Komunikacji. Oligofrenopedagog (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków). Trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, rekomendowanej przez CMPPP. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi terapię rodzinną oraz pracuje terapeutycznie z dziećmi, jako częścią systemu rodzinnego w zakresie takich problemów jak m.in.: zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia jedzenia, rodzina niepełna, kryzys adolescencyjny, żałoba w rodzinie i inne. Zajmuje się również terapią indywidualną, terapią par i małżeńską. Pomaga osobom, które zmagają się z konfliktami, stresem, żałobą, depresją, nerwicą. Pracuje także w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie.
Beata Krzyżanowska

Beata Krzyżanowska

Psychoterapeuta pracujący w Klinice Małżeńskiej. Prowadzi psychoterapię małżeńską, rodzinną oraz indywidualną osób dorosłych. Pracuje również w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin w Stowarzyszeniu „Dobrej Nadziei” w Krakowie, gdzie prowadzi terapię rodzin i par. Aktualnie realizuje staż podyplomowy w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła 5-letnie całościowe szkolenie z psychoterapii w nurcie systemowo- psychodynamicznym organizowane przez Katedrę Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka szkolenia trenerskiego w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Studium Psychologii i Psychoterapii w Instytucie Psychologii Stosowanej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i praktyk m.in. w Krakowskim Instytucie Psychoterapii , w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie oraz w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz stale rozwija się zawodowo poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekretarzem Sekcji.
Mariusz Węc

Mariusz Węc

Psychoterapeuta i pedagog pracujący w Klinice Małżeńskiej. Prowadzi terapię indywidualną z osobami dorosłymi i młodzieżą oraz małżeńską i rodzinną. Ukończył czteroletni Kurs Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbył staż w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie. W 2014r. ukończył kurs psychologii klinicznej, organizowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W 2009r. ukończony kursy dotyczące pracy z rodziną dysfunkcyjną „Odzyskać Dziecko” w Warszawie i kurs „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Członek zarządu w Fundacji „Znaczenie”, która zajmuje się wsparciem rodzin biologicznych, dzieci będących w pieczy zastępczej. Nieetatowy pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Psychologii Stosowanej, prowadzący moduł specjalizacyjny: „Psycholog wobec problemów rodziny”. Pracuje pod stałą i regularną superwizją.

Kinga Kwinta-Pietuszko

Kinga Kwinta-Pietuszko

Psychoterapeuta, religioznawca, pedagog. Prowadzi psychoterapię małżeństw i par oraz psychoterapię
indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Pracuje z parami z różnym stażem, tworząc przestrzeń na
poznanie i zrozumienie swoich oczekiwań, przeżyć, potrzeb, wzorców rodzinnych, odbudowę zaufania,
zmiany w obszarach komunikacji. Indywidualnie pracuje z osobami z zaburzeniami nerwicowymi i
depresyjnymi, oczekującymi zmian w obszarze budowanych związków i nawiązywania relacji z innymi.
W szerokim rozumieniu człowieka inspiruje się antropologią personalistyczną i filozofią J. Tischnera,
podejmuje próby integrowania wymiaru cielesnego, psychicznego i duchowego. Ukończyła całościowe
szkolenie w zakresie psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych, rekomendowanym przez Polskie
Towarzystwo Psychologiczne dla szkoleń w psychoterapii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jej
superwizorem indywidualnym jest A. Solarz. Uczestniczy w grupie superwizyjnej dr M. Furgała i J.
Cisek. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Zakładzie Terapii Rodzin
Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pracując w Poradni
Psychologicznej NSZOZ „Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki” Sp. z o.o. Stale podnosi
swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zawodowe i uczestnictwo w konferencjach.
Patryk Gramont

Patryk Gramont

Psycholog i psychoterapeuta małżeństw, rodzin i osób indywidualnych pracujący w Małopolskim Centrum Psychoterapii. Absolwent studiów magisterskich kierunku Psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 4,5 -letnie całościowe szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin. Od 12 lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie. Przez ostatnie 3 lata pracował także z rodzinami w Krakowskim Instytucie Psychoterapii – Krakowiaków. Kwalifikacje podnosi poprzez uczestniczenie w konferencjach, szkoleniach, warsztatach i seminariach. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Martyna Zimorska

Martyna Zimorska

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego, na Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Szpitalu Uniwersyteckim CMUJ w Krakowie, a także na Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. Prowadzi poradnictwo psychologiczne oraz treningi z obszaru psychoedukacji i radzenia sobie ze stresem. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu grupowego Treningu Metapoznawczego wg Morritz i Woodward (MCT). Jako psychoterapeutka szkoli się i pracuje w nurcie psychodynamicznym / psychoanalitycznym.
W swojej pracy stara się pomóc w dotarciu i zrozumieniu nieświadomych motywów działań. Swoja pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.

Aleksandra Skwarczek

Aleksandra Skwarczek

Socjolog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii systemowej rodziny w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.        Odbyła staż m.in. w Krakowskim Instytucie Psychoterapii.

Nieustannie poszerza wiedzę, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Małopolskim Centrum Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną oraz konsultacje par i rodzin.

Szymon Juza

Szymon Juza

Psycholog, filozof, Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
Psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii, przygotowującego do uzyskania
certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyplom z psychologii oraz filozofii obronił na
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest absolwentem studiów doktoranckich w
zakresie psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał
m.in. realizując projekty pomocy psychologicznej w strukturach MOPS i PCPR, na oddziałach
stacjonarnych w Ośrodku Rehabilitacji Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
„Wapienica” w Bielsku-Białej oraz Ośrodku Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Skoczowie, a także
w Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień.
Pracuje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapie par wspomagającą zdrowienie z uzależnienia.
Wspieramy
Bliska jest nam idea odpowiedzialnego biznesu, dlatego co miesiąc 10% naszego zysku przeznaczamy na inicjatywy mające na celu wspieranie małżeństw i rodzin. Z puli tej zasilamy również Fundusz Stypendialny, dzięki któremu możliwe jest dofinansowywanie wizyt Klientów, dla których koszty udziału w terapii lub organizowanych warsztatach i kursach jest zbyt wysoki.W celu uzyskania dofinansowania prosimy o kontakt z Recepcją Kliniki.