Konsultacja psychoterapeutyczna

Konsultacja psychoterapeutyczna to jedno lub kilka spotkań mających na celu rozeznanie problemów oraz ustalenie odpowiedniej formy dalszej pomocy. Spotkanie takie ma charakter diagnostyczny. Służy także odpowiedzi na pytania dotyczące procesu psychoterapii. W Klinice Małżeńskiej prowadzimy konsultacje indywidualne, małżeńskie i rodzinne.