Psychoterapia
Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia jest formą psychologicznej pomocy, świadczonej przez psychoterapeutę na rzecz klienta. Podstawowym elementem pracy jest zdiagnozowanie problemu i przeformułowanie go na cele pracy psychoterapeutycznej. Praca psychoterapeutyczna jest to terapia wglądowa oparta na dialogu terapeuty z klientem, która ma przynieść ulgę, doprowadzić do zmiany myślenia i realizacji celów terapeutycznych.

Jakie są formy pracy terapeutycznej?

Psychoterapia
indywidualna

Psychoterapia indywidualne polega na indywidualnym, regularnym kontakcie klienta i terapeuty.

50 min

Spotkanie raz w tygodniu

Psychoterapia
małżeńska/pary

Psychoterapia par/małżeństw ma na celu osiągnięcie lepszego wzajemnego zrozumienia poprzez analizę relacji i rozwój umiejętności komunikacyjnych.

80 min

Spotkania co dwa tygodnie

Psychoterapia
rodzinna

Spotkania rodzinne pomagają rozwijać umiejętności komunikowania się i wpływają na funkcjonowanie całej rodziny.

80 min

Spotkania raz lub dwa razy w miesiącu
Jesteś zainteresowany?
Zapisz się na wizytę!
Pytania i odpowiedźi
Najczęstsze pytania związane z psychoterapią
Co to jest Cel psychoterapeutyczny ?
Cel psychoterapeutyczny określony jest w obszarze psychicznych aspektów funkcjonowania pacjenta. Dotyczy elementów zachowania, myślenia i przeżywania. Ogólnym celem psychoterapii, niezależnie od przyjętej przez psychoterapeutę teorii psychologicznej, jest poszerzenie świadomości oraz poprawienie jakości funkcjonowania osoby lub osób.
Jak długo trwa psychoterapia?
Psychoterapia trwa zwykle od kilku miesięcy (psychoterapia krótkoterminowa) do nawet kilku lat (psychoterapia długoterminowa) w zależności od zgłaszanego problemu oraz uzgodnionych celów terapii. Spotkania indywidualne odbywają się zwykle co tydzień, a małżeńskie co dwa tygodnie, psychoterapia rodzinna może odbywać się raz w tygodniu. W szczególnej formie psychoterapii małżeńskiej, jaką jest psychoterapia intensywna spotkania mogą odbywać się nawet kilka razy w tygodniu.
Jakie istnieją nurty w psychoterapii?

Wyróżnia się pięć głównych nurtów w psychoterapii:

  • podejście psychoanalityczne,
  • podejście systemowe,
  • podejście poznawczo- behawioralne,
  • podejście humanistyczno-egzystencjalne,
  • inne podejścia (zwykle związane z osobą twórcy, np.: podejście ericksonowskie).