Psychoterapia
dzieci i młodzieży

Jedną z form pomocy rodzinie w Małopolskim Centrum Psychoterapii jest psychoterapia dzieci i młodzieży. 

Znamy historie rodziców, którzy zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci zwracają się do naszej Kliniki o pomoc. Nierzadko pojawia się wiele wątpliwości, poczucie porażki w byciu rodzicem, lęk przed oceną społeczeństwa. Z doświadczenia wiemy, że zwrócenie się po pomoc do specjalisty-choć nie jest łatwe- to rozpoczyna proces, który prowadzi do znalezienia przyczyny, a w konsekwencji do pomocy dziecku i rodzinie. Nie dajmy się zwieść społecznemu przekonaniu, że zgłoszenie dziecka lub nastolatka do psychoterapeuty jest przyznaniem się do swojej porażki jako rodzica – wręcz przeciwnie!
To wyraz wsparcia i rozumienia dziecka. 
Poniżej przedstawiamy trudności, z którymi mogą borykać się dzieci i nastolatkowie potrzebujący pomocy terapeutycznej:

Po podjęciu decyzji przez rodziców o konsultacji dziecka odbywa się spotkanie rodzinne. Rodzicie niezależnie mogą otrzymać wsparcie w ramach coachingu rodzicielskiego (czytaj więcej).  Istnieje również możliwość podjęcia terapii rodzinnej (czytaj więcej).

Przed rozpoczęciem terapii (cotygodniowych sesji dziecka z terapeutą) odbywa się 5 wstępnych konsultacji. 

Na pierwszej konsultacji rodzinnej rodzice wraz z dzieckiem lub nastolatkiem omawiają z terapeutą zaistniałe trudności, obawy czy obszary konfliktowe oraz swoje potrzeby i oczekiwania. 

Czemu służą konsultacje?

Po pierwszej konsultacji rodzinnej odbywają się 3 indywidualne sesje terapeuty z dzieckiem lub nastolatkiem, w trakcie których ma miejsce zapoznanie się i rozmowa o pożądanych zmianach. Dziecko ma możliwość wyrażania swoich emocji i opowiedzenia o trudnościach ze swojej perspektywy. Określa się wstępnie zakres pracy terapeutycznej. 
Piąta konsultacja jest ponownie konsultacją rodzinną. Omawiany jest cel terapeutyczny, sposób pracy, ustala się stały termin i godzinę spotkań. 

Po tej konsultacji ropoczyna się psychoterapia. 

Dzieci i młodzież, które potrzebują wsparcia terapeutycznego zostaną przyjęte przez wyspecjalizowany Zespół terapeutów:

Kinga Kwinta-Pietuszko

  

       Patryk Gramont

           Mariusz Węc

Konsultacja indywidualna dziecka z terapeutą

 50 minut

czas jednej sesji

Jedna konsultacja indywidualna
trwa 50 min

Koszt sesji – 135 zł

Wsparcie rodzicielskie

50 lub 80 minut

czas jednej sesji

Sesja wsparcia rodzicielskiego
trwa  50 lub 80 minut

Koszt sesji indywidualnej rodzica/opiekuna (50 min) – 135 

Koszt sesji 2 rodziców/opiekunów (80 min) – 225 zł

Konsultacja rodzinna

 80 minut

czas jednej sesji

Jedna konsultacja rodzinna
trwa  80 minut

Koszt sesji – 275 zł

Konsultacja z dwoma terapeutami 330 zł

Kontakt

tel.: 12 307 77 37

e-mail: klinikamalzenska@gmail.com