12 307 77 37

Regulaminy

Najważniejsze informacje:

1.    Zwolnienie lekarskie nie stanowi podstawy do zwolnienia z opłaty za spotkanie.

2.    Za konsultacje obowiązuje przedpłata.

3.    Opłatę regulaminową należy uregulować w formie przelewu, bezwzględnie przed kolejnym terminem spotkania.

4.    W czasie trwania terapii płatności są regulowane w recepcji za pomocą gotówki lub karty płatniczej.

5. Odwołanie terminu zastępczego spotkania jest pełnopłatne.

6. Regulowanie opłat za sesje terapeutyczne dziecka może odbywać się w formie przedpłaty na konto bankowe, na miejscu po spotkaniu lub za cały miesiąc z góry przelewem.

Najważniejsze punkty regulaminu:

N

Organizatorem konsultacji i sesji terapeutycznych jest Małopolskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Felicjanek 10/9 w Krakowie.

N

Nieobecność należy zawsze zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu 12 307 77 37 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00 lub mailowo pod adresem: klinikamalzenska@gmail.com (w tytule proszę wpisać „Nieobecność”), najpóźniej 24h przed rozpoczęciem sesji. W przypadku sesji poniedziałkowych Klient zobowiązany jest odwołać spotkanie najpóźniej do piątku do godz.: 18:00.

N

Uczestnictwo w psychoterapii jest odpłatne według stawek ustalonych przez Małopolskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o.

N

Każde umówione spotkanie jest płatne. indywidualne: Wyjątkowo, dwa razy w ciągu 12 miesięcy, dopuszcza się możliwość odwołania umówionego spotkania bez ponoszenia kosztów. Nieobecność należy zgłosić zgodnie z zapisem ujętym wyżej. małżeńskie : Wyjątkowo, raz na 10 sesji, dopuszcza się możliwość odwołania umówionego spotkania bez ponoszenia kosztów.

Psychoterapia on-line

Psychoterapia prowadzona jest w trybie on-line. Przyjęta forma terapii prowadzona
z zastrzeżeniem iż część sesji, zgodnie z ustaloną na konsultacjach częstotliwością odbywa się w gabinecie terapeutycznym Małopolskiego Centrum Psychoterapii.

Klient zobowiązany jest do zapewnienia stałego miejsca swoich spotkań on-line. Wymogiem niezbędnym jest zagwarantowanie intymności, możliwości swobodnej rozmowy i dobre warunki techniczne połączenia oraz oświetlenie.

W przypadku braku możliwości przybycia na pierwszą konsultację osobiście niniejszy Regulamin należy zaakceptować drogą mailową.

Psychoterapia intensywna

Terminy ustalone przed rozpoczęciem terapii są niezmienne. Wszelkie wyjątki są rozpatrywane indywidualnie.

Warunkiem rezerwacji uzgodnionych z terapeutą terminów jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500zł. Po pierwszej sesji należy uiścić resztę należności.

Dotyczy ochrony danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym od dn. 25.05.2018r rozporządzeniem o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że Małopolskie Centrum Psychoterapii chroni i przetwarza Państwa dane osobowe wg ściśle określonych procedur zgodnych z w/w Ustawą.

Zanim Państwo wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptują Regulamin MCP Sp. z o.o. proszę o zapoznanie się z kilkoma istotnymi informacjami:

1) Państwa dane osobowe gromadzone są w wersji elektronicznej oraz papierowej w celu ich przetwarzania, a więc zapisania, przechowywania w celu kontaktu z Państwem i prowadzenia usług konsultacyjnych i psychoterapeutycznych. Wspomniane wyżej dane są specjalnie kodowane według ściśle określonego klucza.

2) W każdym momencie mają Państwo prawo do wprowadzenia zmiany w zgłoszonych danych osobowych bądź do ich wykreślenia z naszej bazy danych. Podkreślamy, iż wykreślenie danych skutkuje brakiem możliwości wydania zaświadczenia o uczestnictwie w psychoterapii w późniejszym czasie.

3) Dostęp do Państwa danych osobowych posiada Państwa terapeuta, osoby rejestrujące, Dyrektor Merytoryczny oraz Zarząd MCP Sp. z o.o.

Jeśli powyższe informacje są dla Państwa zrozumiałe i akceptowalne prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie numeru telefonu i adresu mailowego w celach kontaktowych:

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach rejestracji koniecznych do rozpoczęcia i prowadzenia psychoterapii.

Wyrażamy zgodę / Nie wyrażamy zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach informacyjnych oraz marketingowych (dotyczy pozwolenia na przesyłanie informacji wyłącznie o wydarzeniach organizowanych przez Małopolskie Centrum Psychoterapii sp.z o.o.- m.in.: Warsztaty  dla małżeństw, dla rodziców, dla singli, Program 12 Kroków).

Akceptujemy Regulamin Kliniki Małżeńskiej prowadzonej przez Małopolskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o oraz powyższe treści dotyczące danych osobowych.