12 307 77 37

Szkolenie
Komunikacja z dzieckiem

Efektywna komunikacja z dzieckiem
o specyficznych potrzebach

Zapraszamy rodziców, wychowawców, psychologów, pedagogów i nauczycieli dzieci o specyficznych potrzebach na 30 godzinne szkolenie dotyczące komunikacji (dwa weekendy).

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do rodziców, wychowawców, psychologów, pedagogów i nauczycieli dzieci o specyficznych potrzebach.

Zagadnienia

1. Budowanie kontaktu z dzieckiem

2. Analiza procesu komunikacyjnego w oparciu o metodę wideotreningu komunikacji VIT

3. Niedyrektywne kierowanie uwagą

4. Relacja i zaufanie jako prerekwizyty w terapii dziecka

5. Komunikacja wspomagająca

6. Rola emocji – radzenie sobie z emocjami własnymi i dziecka w sytuacjach trudnych

7. Budowanie poczucia pewności siebie i własnej skuteczności u dzieci

8. Rozwój umiejętności współpracy z innymi

9. Motywacja wewnętrzna dziecka jako cel oddziaływań wychowawczych

10. Wyrażanie oczekiwań i stawiane granic

11. Rola zasad w procesie wychowawczym

12. Samodzielność i odpowiedzialność – kierowanie zamiast wyręczania

13. Korygowanie niepożądanych zachowań bez przemocy – zapobieganie konfliktom

14. Poczucie wartości i adekwatna samoocena – jak wykorzystać potencjał dziecka

Miejsce

Małopolskie Centrum Psychoterapii, ul.Felicjanek 10/9 Kraków

Termin

Trwa nabór, terminy obu weekendowych zjazdów zostaną podane po zebraniu się grupy.

Prowadzący

Anna Kucharska – Zygmunt

Anna Kucharska – Zygmunt

Psycholog i pedagog, trener warsztatów grupowych.

Absolwentka kursów terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach w Centrum TSR w Warszawie oraz szkoleń dotyczących komunikacji (Wideotrening Komunikacji VIT, Trening Zastępowania Agresji). Instruktor programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (Rekomendacja na stronie www.ore.edu.pl)

Pracuje także jako asystent rodziny. Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach związanych z obszarem zdrowia, edukacji oraz pomocy społecznej. Zainteresowana szerzeniem idei porozumienia bez przemocy.

Prowadzi warsztaty dla różnych grup odbiorców (rodziców, nauczycieli, wychowawców, dzieci i młodzieży), które rozwijają umiejętności potrzebne do świadomego budowania satysfakcjonujących relacji pomiędzy ludźmi.

Koszt

240 zł za każdą z dwóch części oddzielnie (płatne na dwa tygodnie przed terminem szkolenia).

Każdy uczestnik otrzyma  materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie wydane przez Małopolskie Centrum Psychoterapii.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w kursie należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: kontakt@klinikamalzenska.pl

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 12 307 77 37.