12 307 77 37

Grupy szkoleniowe

Grupa Superwizyjna

Superwizja psychoterapii par i małżeństw prowadzona przez znakomitą specjalistkę Panią Wandą Szaszkiewicz.

Każde spotkanie będzie wzbogacone o elementy szkoleniowe, pozwalające na głębsze rozumienie procesów zachodzących w parze. Wiodącym podejściem w rozumieniu pary i analizie pracy terapeutycznej będzie podejście systemowe przy równoczesnym uwzględnianiu innych nurtów terapeutycznych.

Grupa superwizyjna przeznaczona jest dla psychoterapeutów par i małżeństw oraz innych osób pracujących z parami i rodzinami, chcących rozwijać swój warsztat pracy i lepiej rozumieć procesy zachodzące w parach i w rodzinach. Uczestnicy grupy otrzymają zaświadczenia o superwizji do procesu certyfikacji.

Liczba osób

Grupa superwizyjna liczy 10-12 osób

Termin

Zjazdy będą odbywać się raz w miesiącu w godzinach 9:00-15:00 (6 godzin zegarowych) od października 2017 do czerwca 2018 w następujących dniach: 21.10.17, 18.11.17, 10.12.17, 20.01.18, 17.02.18, 24.03.18, 28.04.18, 20.05.18, 23.06.18.

Ogłaszamy nabór do nowej grupy superwizyjnej.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 października 2018. Spotkania będą trwały do czerwca 2019. 

Prowadzący

mgr Wanda Szaszkiewicz

mgr Wanda Szaszkiewicz

Doświadczona specjalistka psychologii klinicznej

Certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także certyfikowany superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychoterapię prowadzi głównie w nurcie systemowym.

Koszt

Koszt pojedynczego spotkania to 285 zł.

Potwierdzeniem udziału w zamkniętej grupie superwizyjnej jest uiszczenie opłaty wstępnej w wysokości 285 zł, która jest jednocześnie opłatą za pierwsze spotkanie. 

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: klinikamalzenska@gmail.com

W razie dodatkowych pytań zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 12 307 77 37.