Kurs dla profesjonalistów          Psychoterapia par i małżeństw
Psychoterapia par i małżeństw
Małopolskie Centrum Psychoterapii, Klinika Małżeńska zaprasza do uczestnictwa
w przygotowanym półrocznym Kursie „Psychoterapia Par i Małżeństw”. Szkolenie poprowadzą doświadczeni specjaliści w dziedzinie psychoterapii, superwizji, psychiatrii czy seksuologii oraz terapeuci Kliniki Małżeńskiej.
Kierownictwo merytoryczne Kursu obejmuje mgr Wanda Szaszkiewicz – współzałożycielka Centrum Psychoterapii w Krakowie, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor.
Cel
Celem szkolenia jest:
  • Pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania związku i kryzysu w związku oraz z zakresu metod pracy z parami;
  • Rozwijanie praktycznych umiejętności pracy psychoterapeutycznej z parą w kryzysie;
  • Wsparcie uczestników szkolenia we własnej praktyce (superwizja w czasie warsztatów).
Adresaci
Kurs skierowany jest do osób aktualnie pracujących lub planujących podjąć pracę z parami, a zatem do psychoterapeutów, psychologów, familiologów, pedagogów, pracowników socjalnych oraz studentów ostatniego roku.
Zespół szkolący:

mgr Wanda Szaszkiewicz

dr hab. n. med Mariusz Furgał

dr n. med Łukasz Müldner – Nieckowski

dr Jadwiga Melnyczuk

mgr Katarzyna Przybylska

mgr Anna Saramowicz

mgr Karolina Załęga

mgr Agnieszka Boisse

mgr Anna Kowalska

mgr Mariusz Węc

Plan dnia szkoleniowego:

-9:00-13:00 (w tym kwadrans przerwy)

-13:00-14:00 przerwa obiadowa

-14:00-18:00 (w tym kwadrans przerwy)

Program
TEMATYKA ZJAZDÓW:

 

 Październik:

1. mgr Katarzyna Przybylska, 20.10.2018, 10h

Integracja grupy. Psychoterapia par w Klinice Małżeńskiej. Aspekty formalne
i etyczne. Konsultacje wstępne. Wywiad psychoterapeutyczny. Diagnoza kryzysu. Budowanie przymierza. Zawarcie kontraktu. Prezentacja materiału filmowego. Postmodernistyczne podejście w psychoterapii par – dyskusja.

2. mgr Wanda Szaszkiewicz, 21.10.2018, 10h

Rozwój terapii par i jej specyfika w różnych szkołach psychoterapii. Wstęp do systemowego rozumienia pary. Wskazania i przeciwwskazania do terapii par. Problemy etyczne. Techniki pracy terapeutycznej z parą. Wprowadzenie do genogramu. Zastosowanie genogramu w terapii pary. Omówienie zasad superwizji w trakcie szkolenia.

 Listopad:

3. mgr Anna Kowalska, 17.11.2018, 10h

Fazy życia rodziny. Różnice w pracy z małżeństwami na różnym etapie rozwoju związku.
Kontekst rodzicielstwa w terapii par. Zaburzenia więzi z dzieckiem a własne doświadczenie relacji z rodzicami. Niepełnosprawność dziecka, utrata dziecka, problem z zajściem w ciążę – wpływ na relację w parze. Terapia pary rodzicielskiej na rzecz dziecka. Wsparcie wychowawcze dla rodziców w Klinice Małżeńskiej. Prezentacja przypadku.

Superwizja grupowa.

4. mgr Karolina Załęga, 18.11.2018, 10h

Psychoterapia par z problemem uzależnienia. Uzależnienia od substancji i bechawioralne: seksoholizm, zakupoholizm, od nowoczesnych technologii. Systemowe rozumienie pary z problemem uzależnienia. Elementy procesu diagnostyczno- motywującego. Metody oddziaływań terapeutycznych. Podstawowe umiejętności w zakresie pracy z parą z uzależnieniem. Superwizja grupowa.

 

 Grudzień:

5. mgr Wanda Szaszkiewicz, 1.12.2018, 10h

Przemoc i trauma w związku. Związek zagrożony rozpadem. Praca w sytuacji, kiedy jedna osoba chce odejść, a druga utrzymać związek. Praca z małżeństwem rozwodzącym się. Praca z parą po zdradzie. Superwizja grupowa.

6. mgr Anna Saramowicz, 2.12.2018, 10h

Model transgeneracyjny w pracy z parami. Para nieodseparowana/niewyodrębniona z systemu rodzinnego. Problemy indywidualne partnerów, a problemy relacyjne. Wpływ indywidualnych zaburzeń na funkcjonowanie pary. Problem żałoby i nieukończonej żałoby
w związku (aborcja, poronienie, śmierć bliskich). Superwizja grupowa.

 

 Styczeń:

7. dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski, 12.01.2019, 10h

Zagadnienia seksuologiczne w terapii par. Zaburzenia seksualne, indywidualne i interakcyjne. Terapia pary z dysfunkcją seksualną. Superwizja grupowa.

8a. dr Jadwiga Melnyczuk, 13.01.2019, 5h

Psychiatra i psychoterapeuta – obszary współpracy, diagnoza i farmakoterapia w procesie psychoterapeutycznym. Superwizja grupowa.

8b. mgr Danuta Zdaniewicz, 13.01.2019, 5h

Coaching rodzicielski jako jedna z form wsparcia dla rodziców w MCP.

 

Luty:

9. dr hab. n.  med. Mariusz Furgał, 9.02.2019, 10h

Praca z parą z chorobą somatyczną lub psychosomatyczną. Superwizja grupowa.

10. dr hab. n. med. Mariusz Furgał, 10.02.2019, 10h

Psychoanalityczna psychoterapia par w ujęciu teorii relacji z obiektem. Superwizja grupowa.

 

Marzec: 

11. mgr Agnieszka Boisse, mgr Katarzyna Przybylska, 16.03.2019, 10h

Zastosowanie modelu więzi w terapii par na przykładzie koncepcji Sue Johnson. Identyfikacja wzorca przywiązania w parze w oparciu o teorię J. Bowlbyego. Superwizja grupowa.

12a. mgr Mariusz Węc, 17.03.2019, 5h

Zastosowanie podejścia narracyjnego w terapii pary. Praca z metaforą.

12b. mgr Katarzyna Przybylska,  17.03.2019, 5h

Prezentacja pracy terapeutycznej z parą – materiał filmowy lub prezentacja przypadku na żywo. Superwizja grupowa. Ewaluacja szkoleniowa w grupie. Podsumowanie pracy merytorycznej. Zamknięcie kursu.

 

GENOGRAM – grupa doświadczenia własnego

13. mgr Wanda Szaszkiewicz, mgr Anna Saramowicz 20h

2 GRUPY GENOGRAMOWE

I grupa- 8-9.12.2018
II grupa-15-16.12.2018

Termin
Koszt
4200 zł za 6 miesięczne Szkolenie 120h szkoleniowych + 20h doświadczenia własnego (grupa genogramowa).

Uczestnicy Szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończonym szkoleniu.

Dlaczego warto?
N
Otrzymacie Państwo wiedzę niezwykle użyteczną w pracy z parami;
N
Nowe umiejętności wzmocnią Państwa kompetencje, a zdobyta wiedza ubogaci praktykę zawodową;
N
Czerpiąc z bogatego doświadczenia prelegentów dołączą Państwo do grona osób, które o terapii par i małżeństw wiedzą więcej niż inni.

Szkolenia

Klinika Małżeńskiej zdobyła znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych "MSUES".

Więcej informacji o możliwości dofinansowania usługi na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kliknij w obrazek, by zobaczyć certyfikat

Zgłoszenia

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
12 307 77 37 (poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 18:00).

 

Uwaga: o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Po uzyskaniu maksymalnej listy, zostanie otwarta lista rezerwowa.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tematów, terminów oraz osób prowadzących szkolenie.