Program 12 kroków
Warsztat „Wreszcie żyć”
Program Warsztatu „Wreszcie żyć” opiera się na Programie 12 kroków, bazuje na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, łączy rozwój duchowy i psychoterapię. Warsztat jest formą pomocy dla osób doświadczających różnych trudności w sferze psychicznej i duchowej, w relacjach z innymi, ze sobą, z Bogiem. 12 Kroków dotyczy zarówno zdrowia duchowego, jak i psychicznego.  Praca w Warsztacie łączy pracę indywidualną (z pomocą materiałów do Warsztatu) i grupową. Spotkania odbywają się raz w tygodniu (po 2h).

Spotkania odbywają się co tydzień i trwają 2 godziny zegarowe przez okres około dwóch lat, przy kościele Karmelitów „ Na Piasku”, (Kraków, ul. Karmelicka 19).

Warsztat „Wreszcie żyć” według programu 12 kroków prowadzony jest we współpracy i pod superwizją Centrum Pomocy Duchowej Księży Pallotynów w Warszawie.

Adresaci
 • osoby szukające pogłębienia, uzdrowienia swojej osobistej relacji z Bogiem,
 • uwikłane w uzależnienia osobiste lub osoby uzależnione od innych, bliskich,
  zmagające się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • zmagające się z zaniżoną samooceną,
 • bojące się odrzucenia,
 • z tendencją do izolowania się,
 • zależne, szukające uznania za wszelką cenę, przeżywające lęki, dające się
  łatwo zastraszyć,
 • uwikłane w toksyczne relacje interpersonalne,
 • przesadnie odpowiedzialne lub wcale nieodpowiedzialne,
 • zranione w dzieciństwie,
 • posiadające nadmierną potrzebę kontroli,
 • mające trudności w realizacji swoich zamierzeń od początku do końca,
 • mające trudności z zachowaniem granic w bliskich relacjach,
 • pragnące zmiany swojego życia na lepsze
Program 12 kroków
1. Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnia i naszych problemów – i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.

2. Uwierzyliśmy, że moc większa do nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie.

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie Opiece Boga, na ile Go pojmujemy.

4. Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.

5. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił na od wszystkich wad charakteru.

7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniło by to ich lub innych.

10. Prowadzimy nadal rachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.

11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych „Kroków”, staraliśmy się nieść przesłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

 

PRACA NA WARSZTACIE OBEJMUJE:

1. Pracę indywidualną pomiędzy spotkaniami według podręcznika oraz pracę grupową.

2. Uczestnicy warsztatu dzielą się w grupie:

-swoimi doświadczeniami, osobistymi refleksjami, przemyśleniami powstającymi podczas pracy indywidualnej z materiałami formacyjnymi,

-bieżącymi doświadczeniami z tygodnia,

-reakcjami na treści edukacyjne, wnoszone przez prowadzących podczas spotkania.

 

Termin
Prowadzący
Anna Matwijko

Anna Matwijko

prowadząca

Ukończyła studia pedagogiczne.
Od wielu lat pracuje jako nauczyciel i wychowawca młodzieży.
Jest absolwentką warsztatów „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”.

Działała w Jezuickim Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowej – Manresa.
Szczególnie jest jej bliska Wspólnota Trudnych Małżeństw-Sychar, której jest liderem.
Angażuje się w niesienie pomocy małżeństwom przeżywającym kryzysy i w działania służące wzmocnieniu osobowości człowieka.

Anna Jakubowska

Anna Jakubowska

prowadząca

Z wykształcenia i zamiłowania jest nauczycielką.
Jest absolwentką warsztatów „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” – entuzjastką programu, który działa w jej życiu.
Działała w Jezuickim Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowym Manresa.
Żona Marka, mama trójki dzieci.
Koszt
Koszt warsztatu wynosi 35 zł za każde spotkanie + koszt podręcznika 140 zł
Zgłoszenia

Aby wziąć udział w warsztatach należy dokonać zgłoszenia telefonicznego lub mailowego:

kontakt z prowadzącymi:
krakow12krokow@onet.pl

zapisy:
www.12krokow.com.pl lub kontakt@klinikamalzenska.pl

 

 

Czas formułowania nowej grupy 12 Kroków może potrwać do kilku tygodni. Po otrzymaniu wystarczającej liczby zgłoszeń potrzebnych do zawiązania nowej grupy, uczestnicy zostaną poproszeni o wpłatę 140 zł na materiały, w tym podręcznik.

Zapraszamy na profil 12 Kroków w Krakowie na Facebook.